majsmark2_700_450

De analyser Vestjysk Landboforening har udtaget af majshelsæden i 2016, er retur, og gennemsnitsværdier viser en god middelkvalitet af majshelsæd.

agromarkets1_700_450

HandelsERFA-møde

Fokus på vinterens HandelsERFA-møde er opfølgning på 2016 og et kig ind i 2017. Vi ser nærmere på Trump-effekten, positiv såvel som negativ.
Inflation og lange renter stiger, – det betyder, at bankerne presser mht. valg af lån. Du får de vigtigste argumenter for at holde strategien.

vandingsmaskine

Så er det tid til indberetning af oppumpede vandmængder for 2016

Indberetning af oppumpede vandmængder til markvanding er lovbestemt, og indberetningen vedrørende perioden 1. januar – 31. december 2016 skal være foretaget senest 1. februar 2017.

minkhal

Pelsdyrbekendtgørelsen er en saga blot.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser gælder med kun få undtagelser for pelsdyrfarme

kløvergræs_1_700_450

Kalium – afgrødernes følsomhed

I en tid med fokus på øgede kvælstofnormer og forventeligt større udbytter i grovfoder er der også grund til at sætte spot på kalium. Kalium er især i kvægbruget afgørende for, der høstes både kvantitet og kvalitet.

Vestjysk TV & video