Ordinær generalforsamling

Dato: 14-03-2017
Sted: Lønborggaard, Lønborggårdvej 1, Tarm

Vestjysk Landboforening afholder ordinær generalforsamling for aktive medlemmer med ledsager

tirsdag den 14. marts 2017 på ”Lønborggaard”, Lønborggårdvej 1, Tarm.

Kl. 18.00 Buffet, hvor Vestjysk Landboforening er vært.
Kl. 21.00 Aftenen afsluttes med et spændende foredrag ved Ulrik Wilbek.

Tilmelding til buffet: tilmelding er lukket

Kl. 19.00 Ordinær generalforsamling.

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt arbejdsplaner for det indeværende år.
 3. Debat af bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  – Vedtægtsændringer (forslag udleveres ved henv.)
 6. Valg af formand.
  På valg er: gdr. Søren Christensen, Skjern.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
  På valg er:
  gdr. Jacob Spangsberg, Hanning.
  gdr. Ole Kjær, Ølstrup. (modtager ikke genvalg)
 8. Valg til Rådgivningsforum.
  På valg er:
  gdr. Bente Tang, Hanning
  gdr. Torben Sønderby, Grønbjerg
  gdr. Christian Aarup, Velling (modtager ikke genvalg)
  gdr. Bent Madsen, Brejning (modtager ikke genvalg)
 9. Valg af revisor.
 10. Evt.

P.b.v.
Søren Christensen