Driftsøkonomi

kkc
Arbejdsområder
Driftsregnskaber, TeamMink, Budgetter, Investering, Financiering
lbc
Arbejdsområder
Budgetter og budgetkommentarer
Andet:
Barselsorlov
sad
Arbejdsområder
Kvægproduktion, driftsbudget, Agro Markets, YJ lån, Tværfagligt teamprofit, FMS
tak
Arbejdsområder
Kvægproduktion, Driftsbudget