Driftsøkonomi

Arbejdsområder
Driftsregnskaber, TeamMink, Budgetter, Investering, Financiering
Arbejdsområder
Budgetter og budgetkommentarer
Andet:
Barselsorlov
Arbejdsområder
Kvægproduktion, driftsbudget, Agro Markets, YJ lån, Tværfagligt teamprofit, FMS
Arbejdsområder
Kvægproduktion, Driftsbudget