Financiering

kkc
Arbejdsområder
Driftsregnskaber, TeamMink, Budgetter, Investering, Financiering
sad
Arbejdsområder
Kvægproduktion, driftsbudget, Agro Markets, YJ lån, Tværfagligt teamprofit, FMS