Marknyt – Online

10. november 2017

Allerede i disse dage og frem til foråret bliver der indgået aftaler om forpagtninger vedr. høståret 2018. Desværre kan vi hvert år se forpagtninger, som ikke er økonomisk attraktive set […]

Læs mere her
2. november 2017

Den 1. august 2017 trådte en ny husdyrregulering i kraft. Den nye lovgivning indeholder, udover regler for, hvornår en ejendom skal have en godkendelse eller tilladelse, også en række anmeldeordninger, […]

Læs mere her
26. oktober 2017

Majsplanter, der står med helt eller delvist visne blade, er ikke velegnede til helsædsensilering. Høst derfor sådanne majs som kolbe- eller kernemajs. Høst af kernemajs med mejetærsker med bælter er […]

Læs mere her
26. oktober 2017

Der er i stadig ikke fundet så mange bladlus, at det udløser en bekæmpelse, der hvor vi registrerer bladlus i vores område. Men det er en god ide at tjekke […]

Læs mere her
26. oktober 2017

Under de fugtige forhold, som vi stadigvæk har, er sneglene fortsat aktive. Rapsen har efterhånden en størrelse, hvor angreb ikke påvirker dem voldsomt, men i vintersædsmarker kan mange snegle fortsat […]

Læs mere her
26. oktober 2017

Hen igennem efteråret plukkes der igen i år kolber ved Hee for at følge udviklingen af vandprocenten i kerner og tørstofprocenten i kolber. Ønsket vandprocent i kerne: under 40 % […]

Læs mere her
25. oktober 2017

Med den nye App kan du ved hjælp af en ”nøgle” finde frem til en skadegører i afgrøden ved at udvælge forskellige observationer fra en liste. Det kan være ukrudt, […]

Læs mere her
25. oktober 2017

Stankelbenlarver kan kun bekæmpes i efteråret med midlet Avaunt, der er godkendt efter reglerne om mindre anvendelse i græs, kløvergræs og frøgræs med 0,45 l/ha. Netop nu er vejret mildt […]

Læs mere her
24. oktober 2017

Fangst af majshalvmøl i hele landet gør det aktuelt at overveje tiltag for at forebygge angreb næste år. Majshalvmøllets larve overvintrer i intakte majsstængler og -stubbe. Intakte stængelstykker er stængelstykker […]

Læs mere her
24. oktober 2017

Det kan stadig nås at sprøjte vintersæd mod ukrudt. Der er for så vidt ikke en bagkant. Det er dog ikke muligt, når der kommer frost. Afgrøden kan blive beskadiget […]

Læs mere her
Ældre nyheder