Marknyt – Online

18. juli 2017

15. marts – 1. august er det ikke tilladt at klippe læhegn. 20. juni: Tilladt at slå græsarealer i plejeordning (græs i MVJ-tilsagn). 1. maj – 31. juli: Forbud mod […]

Læs mere her
18. juli 2017

Kartofler, kløvergræs og grovfoder generelt holdes stadig vandet. Det er vigtigt at vurdere på majsen om den skal vandes op inden blomstring. Majsen må ikke stå og krølle på bladene […]

Læs mere her
18. juli 2017

Det anbefales generelt at behandle risikomarker, som er marker med majs som forfrugt og reduceret jordbehandling i perioden vækststadium 51 (hanblomsten mærkbar men ikke synlig) til stadie 65 (fuld blomstring), […]

Læs mere her
18. juli 2017

Det er nu tid til at overveje hvilken metode man ønsker at bruge til etablering af vinterraps. Det er vigtigt, at rapsen bliver godt etableret. Hvis ikke vejret tillader at […]

Læs mere her
18. juli 2017

Det er vigtigt at tjekke størrelsen på læggekartofler/egen opformering nu. Der er stor tilvækst og de tidligst lagte er langt fremme. Nedvisningstidspunktet bestemmes ved at grave kartoflerne op og tjekke […]

Læs mere her
18. juli 2017

er kan generelt etableres gode kløvergræs marker ved udlæg i sensommeren, og umiddelbart foretrækkes denne metode frem for udlæg i renbestand om foråret. På husmus- og lavbundsarealer anbefales det dog […]

Læs mere her
15. juli 2017

Kvikbekæmpelse kan udføres 2-3 uger før forventet høst, når kernerne vanskeligt kan deles med en negl. Husk at fremavlskorn, maltbyg samt brødkorn ikke må behandles med glyphosat før høst. Undersøgelser […]

Læs mere her
13. juli 2017

Korn skal indlægges jævnt i lageret, så der ikke er vådt korn i den ene side og tørt korn i den anden side. Luft finder altid den nemmeste vej. Ved […]

Læs mere her
13. juli 2017

Før høst: Såning før høst giver bedst mulighed for at samle kvælstof op, hvis etableringen lykkes godt. Efterafgrøden får længere tid til at gro i. Det kræver dog at marken […]

Læs mere her
12. juli 2017

Prisen på halm er bestemt ud fra udbud og efterspørgsel. Det kan dog være en hjælp, at vide hvilken værdi halmen har i form af næringsstoffer(N, P og K). Værdien […]

Læs mere her
Ældre nyheder