Marknyt – Online

21. september 2017

Tørstofprocenten følges i 3 sorter i Ådum. Der udtages prøver til tørstofbestemmelse hver uge frem mod høst. Resultaterne af første prøvetagning ses her: Sort 12. september Augustus 23,0 % tørstof […]

Læs mere her
20. september 2017

Vi anbefaler, at der udtages jordprøver regelmæssigt med 5-7 års mellemrum; 5 år for almindelig og 7 år for GPS.

Læs mere her
20. september 2017

Majshelsæd skal høstes, når tørstofindholdet er ca. 30-32 %. Derved opnås den bedste kombination af holdbarhed og ædelyst. Lavere tørstofindhold end ca. 28 % øger risikoen for saftafløb og alkoholgæring. Et højere […]

Læs mere her
20. september 2017

Landbrugsstyrelsen er i gang med at kontrollere efterafgrøder. Den generelle måde, som de gør det på, er ved trappemodellen. Den går ud på, at kravet til hvor meget efterafgrøden skal […]

Læs mere her
20. september 2017

Læggekartofler, uanset om det er til salg eller egen opformering, skal tages op så skånsomt som muligt. Jo flere gange eller jo hårdere de behandles, jo større er risikoen for […]

Læs mere her
20. september 2017

Kravet om MFO opfyldes på rigtig mange bedrifter med efterafgrøder, men med flere år hvor det har været svært at opfylde kravet om såning senest 20. august, og hvor efterafgrøder […]

Læs mere her
20. september 2017

Det er kun tilladt at anvende flydende husdyrgødning indtil 1. oktober på etablerede, overvintrende fodergræsarealer og på arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps. På arealer med frøgræs […]

Læs mere her
19. september 2017

I enkelte bederoemarker er der konstateret betydende angreb af bederust. Bederust kan bekæmpes med Opera eller Rubric/Maredo. Anvend 0,25-0,5 liter Opera eller 0,25-0,5 liter Rubric/Maredo pr. hektar. Anvend højeste dosis […]

Læs mere her
19. september 2017

Vinterrapsen har mange steder fået en dårlig start. Det skyldes mange steder for sent såning, men også det meget fugtige vejr samt angreb af snegle og rapsjordlopper har sat planterne. […]

Læs mere her
19. september 2017

Gå ikke i panik i regnvejret. Det er vigtig at så en nybearbejdet jord, inden der kommer regn igen, men sørg for, at jorden er tilstrækkelig tør, inden der jordbearbejdes. […]

Læs mere her
Ældre nyheder