Nyheder

16. marts 2017

Ved vækststart her i marts bliver det tydeligt at de ubehandlede planter ikke kan komme i gang, hvorimod de behandlede kommer fint og ensartet

Læs mere her
6. marts 2017

Henrik Germundsson er per 1. april ansat som ny direktør for landboorganisationernes forsøgsvirksomhed Ytteborg I/S i Hjerm, hvor han i øvrigt selv bor privat. Han kommer fra en stilling som […]

Læs mere her
28. februar 2017

Vi er nu gået i luften med MarkNyt online. MarkNyt online er din mulighed for at se artiklerne på vjl.dk, når det passer dig. Vi publicerer artiklerne, så snart de […]

Læs mere her
24. februar 2017

Både Trafikstyrelsens godkendelsesbrev og kommunens tilladelse skal medbringes under gyllekørslen. Du kan hente dem her.

Læs mere her
27. januar 2017

Prisen “Årets neg 2017” gik i år til planteavlskonsulent Søren Søndergaard fra Vestjysk Landboforening,

Læs mere her
4. januar 2017

Husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser gælder med kun få undtagelser for pelsdyrfarme

Læs mere her
3. januar 2017

I en tid med fokus på øgede kvælstofnormer og forventeligt større udbytter i grovfoder er der også grund til at sætte spot på kalium. Kalium er især i kvægbruget afgørende for, der høstes både kvantitet og kvalitet.

Læs mere her
15. december 2016

Det er meget vigtigt, at alle der har mulighed for at udlægge efterafgrøder i forhold til sædskifte og øvrige krav, gør det, så vi af frivillighedens vej.

Læs mere her
7. november 2016

Den 20. april 2016 udsendte Naturstyrelsen Natura 2000-planer for samtlige Natura 2000-områder i Danmark. Disse statslige planer indeholder en række mål for naturtilstanden inden for Natura 2000-områderne.

Læs mere her
20. oktober 2016

Her kan du igennem efteråret følge udviklingen i majs m.h.t. til vandprocenten i kerner og tørstofprocenten i kolber.

Læs mere her
Ældre nyheder