Nyheder

SOS-årets-neg-2017
27. januar 2017

Prisen “Årets neg 2017” gik i år til planteavlskonsulent Søren Søndergaard fra Vestjysk Landboforening,

Læs mere her
vandingsmaskine
5. januar 2017

Indberetning af oppumpede vandmængder til markvanding er lovbestemt, og indberetningen vedrørende perioden 1. januar – 31. december 2016 skal være foretaget senest 1. februar 2017.

Læs mere her
minkhal
4. januar 2017

Husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser gælder med kun få undtagelser for pelsdyrfarme

Læs mere her
kløvergræs_1_700_450
3. januar 2017

I en tid med fokus på øgede kvælstofnormer og forventeligt større udbytter i grovfoder er der også grund til at sætte spot på kalium. Kalium er især i kvægbruget afgørende for, der høstes både kvantitet og kvalitet.

Læs mere her
efterafgrøder
15. december 2016

Det er meget vigtigt, at alle der har mulighed for at udlægge efterafgrøder i forhold til sædskifte og øvrige krav, gør det, så vi af frivillighedens vej.

Læs mere her
bilag
7. november 2016

Den 20. april 2016 udsendte Naturstyrelsen Natura 2000-planer for samtlige Natura 2000-områder i Danmark. Disse statslige planer indeholder en række mål for naturtilstanden inden for Natura 2000-områderne.

Læs mere her
majsmark
20. oktober 2016

Her kan du igennem efteråret følge udviklingen i majs m.h.t. til vandprocenten i kerner og tørstofprocenten i kolber.

Læs mere her
gæs700_450
14. oktober 2016

Det kræver en tilladelse at regulere skadevoldende vildt. Det omhandler bl.a. gæs, krondyr m.m.

Læs mere her
rapsmark-med-ukrudt
11. oktober 2016

Der er givet dispensation til anvendelse af Kerb 400 SC, når der er stor forekomst af græsukrudt.

Læs mere her
natura2000_1
19. august 2016

Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemgået kommunens vandløb og på deres hjemmeside er nu fremlagt forslag til udpegning af de vandløb

Læs mere her
Ældre nyheder