Nyheder

20. oktober 2017

Hen igennem efteråret plukkes der igen i år, kolber ved Hee for at følge udviklingen af vandprocenten i kerner og tørstofprocenten i kolber.

Læs mere her
5. oktober 2017

John Jensen fra Agromarkets ledte os sikkert igennem markederne for mælk, korn, kød, foder, gødning og planteværn.

Læs mere her
4. oktober 2017

Områdegrænserne er i høring i perioden fra d. 28. september 2017 til 3. januar 2018, og alle kan indgive høringssvar.

Læs mere her
4. oktober 2017

Fra 1. august 2017 er det slut med at forholde sig til dyreenheder som styrende for kravet til harmoniareal. I stedet skal vi forholde os til N- og P-lofter.

Læs mere her
22. august 2017

Tilladelsen gælder resten af 2017 og skyldes det meget våde vejr.

Læs mere her
22. august 2017

Du kan søge tilskud til projekter i særligt udpegede Natura 2000-områder, hvis formål er at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning på arealer, som ikke på nuværende tidspunkt kan afgræsses.

Læs mere her
21. august 2017

Fristen for såning af efterafgrøder er forlænget til den 30. august. Det gælder både MFO-efterafgrøder, frivillige, husdyrefterafgrøder og pligtige efterafgrøder. I mange tilfælde er det de samme efterafgrøder, der opfylder kravet både til MFO- og pligtige efterafgrøder.

Læs mere her
17. august 2017

Landbruget skal frem til 2021 reducere udledningen af kvælstof med 6.900 t. En del af reduktionen kan ske ved, at landmænd etablerer såkaldte frivillige målrettede virkemidler. Staten og EU betaler netop nu for, at landmændene etablerer disse.

Læs mere her
14. august 2017

I lighed med tidligere år arrangerer Vestjysk Landboforening det lovpligtige opfølgnings-kursus for sprøjteførere.

Læs mere her
9. juli 2017

Naturvidenskabeligt universitet i Japan har haft studerende på en uges sommerskole i Ringkøbing-Skjern Kommune 20 internationale kandidat- og Ph.d.-studerende fra primært et førende, naturvidenskabeligt universitet i Japan har i en […]

Læs mere her
Ældre nyheder