Vinterraps – rapsjordloppens larve gnaver

16. marts 2017

Foto: Vinterraps DK Exception sået 15. august 2016. Ubehandlet sprøjtevindue til venstre. Behandlet mark til højre.

Arbejdsområder
Jordprøver - Forsøg - PlanteIt - Marknyt
I efteråret 2016 havde vi gule fangbakker stående i en mark for at følge udviklingen af rapsjordlopper. I en periode over 3 uger var der mere end 25 rapsjordlopper i snit. Skadetærsklen var dermed overskredet og der blev behandlet med Kaiso Sobie 0,1 kg./ha. d 20. oktober.

Ved vækststart her i marts bliver det tydeligt at de ubehandlede planter ikke kan komme i gang, hvorimod de behandlede kommer fint og ensartet.

Det kan kun anbefales at sætte de gule fangbakker op og følge udviklingen.

 

word-imageword-image  

Et snit af en plante, hvor det kan anes hvor larven har gnavet og skadet planten. Larvens gnav svækker plantens evne til transport af vand og næringsstoffer. Ved svære angreb er planten også mere udsat for at udvintre.

Vinterrapsen er heldigvis en af de planter der er bedst til at kompensere, så det bliver interessant at se hvordan det udvikler sig hen mod høst.