Medlemskontingent 2021

AKTIV – Bedriftsmedlemsskab Landbrug &
Fødevarer
vestjysk Samlet
Grundkontingent 1.050 2.000 3.050
Betaling pr. ha. der søges EU Grundbet. 14 23 37
Betaling pr. 100. kg N – fra Gødningsr. 2019 11 40 51
Samlet maks. kontingent 7.875 5.625 13.500
AKTIV nr. 2 – Medejer/driftsleder og ægtefælle/samlever 725 1.300 2.025
Interessemedlemmer
Passiv 1.200 825 2.025
Passiv u/blad 0 1.000 1.000
FIRMAMEDLEM – andre erhverv 1.350 6.650 8.000
Tilbage til toppen