Medlemskontingent 2020

AKTIV – Bedriftsmedlemsskab Landbrug &
Fødevarer
Vestjysk Samlet
Grundkontingent 1.000 2.000 3.000
Betaling pr. ha. der søges EU Grundbet. 13 47 60
Betaling pr. 100. kg N – fra Gødningsr. 2018 10 40 50
Samlet maks. kontingent 7.500 4.500 12.000
       
AKTIV nr. 2 – Medejer/driftsleder og ægtefælle/samlever 700 1.300 2.000
       
Interessemedlemmer    
Passiv 1.175 825 2.000
Passiv u/blad 0 1.000 1.000
     
FIRMAMEDLEM – andre erhverv 1.350 6.650 8.000

 

Tilbage til toppen