Driftsøkonomi

Arbejdsområder
Driftsregnskaber, TeamMink, Budgetter, Investering, Financiering
Arbejdsområder
Budgetter og budgetkommentarer
Andet:
Barselsorlov
Arbejdsområder
Kvægproduktion, driftsbudget, Agro Markets, YJ lån, Tværfagligt teamprofit, FMS
Arbejdsområder
Kvægproduktion, Driftsbudget
Arbejdsområder
Rådgivning vedr. strategi, investering, finansiering, budgetter.
Specialer:
Driftsøkonomisk rådgivning - kvæg
Arbejdsområder
Arbejdsområder
Kvægproduktion, Svineproduktion, Planteproduktion