Marknyt – Online

16. juli 2018

Årets beholdninger af grovfoder – vil alt andet lige – være meget lavere end hvad markplanen er lagt efter. Derfor en kraftig opfordring til at få gjort status på år-til-dato […]

Læs mere her
16. juli 2018

Det tørre vejr forsætter med uformindsket styrke og der er ikke udsigt til nedbør af betydning de næste 14 dage. Vandingssæsonen kommer til at vare endnu et godt stykke tid. […]

Læs mere her
16. juli 2018

Det er nu tid til at overveje, hvilken metode man ønsker at bruge til etablering af vinterraps. Det er vigtigt, at rapsen bliver godt etableret. Hvis ikke vejret tillader at […]

Læs mere her
16. juli 2018

Registrering af udbytter i dine salgsafgrøder er en vigtig brik i at få fokus på økonomien i markbruget. Har du egen brovægt er det forholdsvis nemt at gøre, men har […]

Læs mere her
16. juli 2018

Der er et stort behov for måling af kvalitet i maltbyg som nu er blevet opfyldt. Afskallede kerne har hidtil været en vurdering foretaget visuelt af modtager, men kan nu […]

Læs mere her
16. juli 2018

Vi er nu klar til at modtage bestilling af jordprøver. Efter en meget tør vækstsæson, hvor der ikke har været et normalt forbrug af næringsstoffer, ville det være rart at […]

Læs mere her
16. juli 2018

I tabellen ses forholdstal for udbytter i vinterbyg. Det er et gennemsnit af 4 forsøg, som ligger rundt i hele landet. Sygdomskarakterer og øvrige karakterer er ikke opdateret til 2017-tal […]

Læs mere her
16. juli 2018

Hvis man ønsker at anvende egen udsæd, er det vigtigt, at man håndterer det professionelt. Hvis ikke man har en af de bedste sorter med hensyn til udbytte og resistens […]

Læs mere her
16. juli 2018

Få styr på dine efterafgrøder. I markplanen, se udskrift ”Efterafgrøder, MFO-afgrøder, Grønne krav”, fremgår det, hvilke arealer der er planlagt. Er der ikke blevet etableret det græsareal, der var planlagt […]

Læs mere her
16. juli 2018

Det forventes, at brakarealet fortsat kan tælle med i de to grønne krav om hhv. afgrødevariation og som miljøfokusområde. Du skal være opmærksom på, at de lempede regler først forventes […]

Læs mere her
Tilbage til toppen