Marknyt – Online

30. november 2018

1. august – 15. marts er det tilladt at klippe læhegn. 1. oktober: Jordbearbejdning efter høst forud for forårsetablerede afgrøder er tilladt på lerjord JB 7-9. 1. november: På ler […]

Læs mere her
30. november 2018

I vedlagte tabel er opstillet de sorter, der har klaret sig bedst i forsøgene. Majssorter vælges i første omgang ud fra sortens tidlighed. Inde i landet og til kolde jorde […]

Læs mere her
30. november 2018

Nedenstående tabel viser hvilke restprodukter, der må anvendes som gødningsmidler i kartoffelsædskifter. Mest udbredt er brugen af protamylasse som en klorfattig kaliumgødning, men også med et mindre indhold af N […]

Læs mere her
30. november 2018

Mangan skal tilføres marker, hvor der er erfaring for, at der er behov. Der køres, fra kornet har 3-4 blade. Der er set manganmangel i år, men der skal køres, […]

Læs mere her
30. november 2018

Målrettede efterafgrøder er er et ekstra efterafgrødekrav, som kommer oven i de gammelkendte pligtige- og MFO-efterafgrøder. Det målrettede består i, at der er forskellige procentiske krav i de enkelte ID15-oplande. […]

Læs mere her
30. november 2018

Der er 25 % rabat på kongresdeltagelse for medarbejdere på landbrugsbedrifter. Der gives ikke rabat på forplejning eller gebyrer. Tilbuddet forudsætter, at mindst én anden fra samme CVR-nr. er tilmeldt […]

Læs mere her
20. november 2018

Er sprøjtearbejdet for i år færdiggjort? Eller skal der tildeles mere mangan eller Kerb? Hvis man er færdig med de opgaver, så er det tid at gøre sprøjten vinterklar. Først […]

Læs mere her
15. november 2018

Landbrugsstyrelsen forventer, at der er udbetalt grundbetaling og grøn støtte til mindst 90 % af ansøgerne senest 15. december 2018. Udbetalingerne starter 4. december, og der udbetales på alle hverdage […]

Læs mere her
2. november 2018

1. august – 15. marts er det tilladt at klippe læhegn. 1. oktober: Det er tilladt at nedvisne ukrudt på arealer med forbud mod jordbearbejdning. 1. oktober: Jordbearbejdning efter høst […]

Læs mere her
2. november 2018

Efterafgrøderne må bortset fra efterafgrøder i majs destrueres (nedvisnes eller nedpløjes) fra den 3. november i år. Men på sandjord i Vestjylland hvor, der typisk falder megen nedbør i vinterhalvåret, […]

Læs mere her
Tilbage til toppen