Marknyt – Online

27. juni 2017

15. marts – 1. august er det ikke tilladt at klippe læhegn. 20. juni: Tilladt at slå græsarealer i plejeordning (græs i MVJ-tilsagn). 1. maj – 31. juli: Forbud mod […]

Læs mere her
27. juni 2017

Der er vandet meget i år indtil nu, men kommer der en del nedbør de kommende dage, så kan vandingsmaskinerne holde pause. Det opsummerede vandunderskud er nu oppe på ca. […]

Læs mere her
27. juni 2017

Det er nu, der skal evalueres på årets indsats i marken, og følgende spørgsmål skal besvares: Var plantetallet passende? Fik du bekæmpet ukrudtet tilstrækkeligt? Hvor er der kolonier af rodukrudt? […]

Læs mere her
27. juni 2017

Især chokoladeplet har bredt sig i hestebønne i de seneste ugers fugtige vejr. Der er også enkelte fund af vikkeskimmel. I marker med angreb er det aktuelt at foretage bekæmpelse […]

Læs mere her
27. juni 2017

Vi finder enkelte lus og meget varierende angreb af kornbladbillens larver fra mark til mark. Hvis der er mellem 0,5-1 kornbladbillelarve pr. aksbærende strå, sprøjtes der med 0,15 l Karate […]

Læs mere her
27. juni 2017

Bormangel kaldes også hjerte- eller tørforrådnelse, fordi der går råd i hjerteskuddet. Derfor anbefales det generelt at tilføre 2-3 l/ha Bortrac 150, Biobor 150 eller et tilsvarende produkt på lette […]

Læs mere her
26. juni 2017

Der kan i denne vækstsæson sendes frøprøver af rajgræs til test for resistens uden beregning. Hvis du har noget alm. rajgræs eller Italiensk rajgræs, som er svært at bekæmpe med […]

Læs mere her
26. juni 2017

Kartoffelskimmel Der er nu fundet flere tilfælde med skimmelangreb i den centrale del af Jylland. I skrivende stund er der udsigt til skimmelvejr. Det er derfor vigtigt at behandle kartoflerne […]

Læs mere her
15. juni 2017

Det generelle billede er meget svage angreb af svampesygdomme. Enkelte steder findes der dog kraftige angreb af bladplet – særligt i Laurikka. De tidligst såede marker nærmer sig skridning. Her […]

Læs mere her
15. juni 2017

Vinterhveden er nu de fleste steder ved at være i fuld blomstring, st. 69. Bekæmpelse er derfor ikke længere aktuelt. I de 3 feromonfælder, vi har i vores område, har […]

Læs mere her
Ældre nyheder