Marknyt – Online

14. februar 2018

Det er nu og frem til 20. april 2018, der skal søges grundbetaling, grøn støtte, støtte til unge landbrugere og miljø- og skovtilsagn i Fællesskemaet. Hvis der skal overdrages betalingsrettigheder, […]

Læs mere her
14. februar 2018

Der er ændringer i både tilskudssats og reglerne for støtte til unge nyetablerede landbrugere. For at kunne modtage støtte under ordningen skal du have etableret dig for første gang som […]

Læs mere her
8. februar 2018

Kalenderen har passeret 1. februar, hvilket betyder, at det nu er lovligt at udbringe gylle – men der er visse forbehold. Gyllen må ikke udbringes på jorde, der er: Vandmættet; […]

Læs mere her
30. januar 2018

Ønsker man en laboratorieanalyse, koster den 370,- kr. for total-N og ammonium-N, og 520,- kr. hvis man ønsker total-N, ammonium-N, P og K. Ønskes dokumentation for indhold i forhold til […]

Læs mere her
30. januar 2018

Fra 1. februar er det igen tilladt at udbringe handels- og husdyrgødning. Der er mange steder behov for at få noget gylle kørt ud pga. de store nedbørsmængder, som vi […]

Læs mere her
30. januar 2018

Det er næsten ikke længere muligt at undgå at have en eller to afdriftsreducerende dyser på sprøjten, hvis lovkrav skal overholdes. Sprøjter du med f.eks. Boxer, så skal hele det […]

Læs mere her
30. januar 2018

Kerne- og kolbemajssorter skal være klar til høst i sidste halvdel af oktober, hvilket betyder, at de skal nå ned på en vandprocent på 35-40. De skal give et højt […]

Læs mere her
30. januar 2018

I 2018 har vi igen frivillige målrettede efterafgrøder, som der gives kompensation for. Der er forventning om, at der pålægges etablering af obligatoriske målrettede efterafgrøder uden tilskud, hvis målet ikke […]

Læs mere her
30. januar 2018

Der er igen i år givet dispensation til at bruge Kerb i Vinterraps. Hvis man ønsker at bruge det, og ikke har fået det gjort endnu, bør det gøres, når […]

Læs mere her
29. januar 2018

Grundbetaling kan i 2018 søges i perioden fra d. 1. februar til d. 20. april. Lav en aftale med din planteavlskonsulent, hvis vi skal udfylde ansøgningen. Der søges grundbetaling, den […]

Læs mere her
Tilbage til toppen
Tilmelding