Marknyt – Online

19. december 2017

1. august til 15. marts: Det er tilladt at klippe læhegn. 1. november: På ler og humusjord (JB 5-6 og JB 10-11) må der jordbearbejdes fra 1. november. 15. november […]

Læs mere her
19. december 2017

Sortsvalg i majs til helsæd: I vedlagte tabel er opstillet de sorter, der har klaret sig bedst i forsøgene. Majssorter vælges i første omgang ud fra sortens tidlighed. Inde i […]

Læs mere her
12. december 2017

I marker med konstateret manganmangel kan det stadig være relevant at tilføre 2 kg Mangansulfat + sprede/-klæbemiddel eller tilsvarende mængde af et flydende produkt. Undgå at sprøjte på frosne planter […]

Læs mere her
12. december 2017

Hvis ikke du allerede har købt gødning og såsæd så få det gjort nu. Da det areal, der er sået med vintersæd, er en del mindre end normalt, og der […]

Læs mere her
11. december 2017

Frivillige målrettede efterafgrøder I 2018 har vi igen frivillige målrettede efterafgrøder, som der gives kompensation for. Der er forventning om, at der pålægges etablering af obligatoriske målrettede efterafgrøder uden tilskud, […]

Læs mere her
11. december 2017

Husk at indberette oppumpede vandmængder fra 2017 senest 1. februar 2018. – der skal også indberettes, selv om du ikke har benyttet boringen. Du har modtaget brev fra kommunen med brugernavn […]

Læs mere her
11. december 2017

Vi er nu så langt henne på året, at væksten i ukrudt er ved at gå i stå. Det er derfor ikke længere aktuel at bekæmpe ukrudt i vintersæd. Man […]

Læs mere her
8. december 2017

Der er igen i år givet dispensation til at bruge Kerb i Vinterraps. Hvis man ønsker at bruge det, og ikke har fået det gjort endnu, bør det gøres, når […]

Læs mere her
5. december 2017

Det er nu muligt at få direkte besked, hvis kommunen ændrer i den nuværende §3-udpegning på din jord. Via dette link https://dinnatur.miljoeportal.dk/ kan du indtegne de arealer, hvorpå du ønsker besked om […]

Læs mere her
1. december 2017

NaturErhvervstyrelsen forventer, at der er udbetalt grundbetaling og grøn støtte til mindst 90 % af ansøgerne senest 15. december 2017. Udbetalingerne starter 4. december, og der udbetales på alle hverdage […]

Læs mere her
Tilbage til toppen
Tilmelding