Marknyt – Online

22. august 2017

Der kan generelt etableres gode kløvergræsmarker ved udlæg i sensommeren, og umiddelbart foretrækkes denne metode fremfor udlæg i renbestand om foråret. På humus- og lavbundsarealer anbefales det dog fortsat at […]

Læs mere her
22. august 2017

Rapsen er nu på vej op steder nogle steder, og så er det vigtigt at holde øje med skadedyr, der kan æde de små rapsplanter. Rapsjordlopper Hvis der er huller […]

Læs mere her
22. august 2017

Generelt er der ikke behov for at gøde vintersæd om efteråret. Arealer eksponeret for kraftig manganmangel, meget lave fosfortal eller arealer med lav kvælstofforsyning, f.eks. efter nedmuldning af store mængder […]

Læs mere her
22. august 2017

Der er nu krav om minimum 75 % afdriftsreduktion ved Prosulfocarb-sprøjtninger. Dvs. alle produkter der indeholder Prosulfocarb; hvilket er Boxer, Roxy, Fidox, Adimax og LFS Prosufocarb. Mange vil allerede have […]

Læs mere her
22. august 2017

Det er kun tilladt at anvende flydende husdyrgødning indtil 1. oktober på etablerede, overvintrende fodergræsarealer og på arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps. På arealer med frøgræs […]

Læs mere her
21. august 2017

Fristen for såning af efterafgrøder er forlænget til den 30. august. Det gælder både MFO-efterafgrøder, frivillige, husdyrefterafgrøder og pligtige efterafgrøder. I mange tilfælde er det de samme efterafgrøder, der opfylder […]

Læs mere her
17. august 2017

Hvis der er solgt kvælstofgødning fra en bedrift til en anden i perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017, så skal det indberettes til NaturErhvervstyrelsen via Leverandørregisteret. Fristen er […]

Læs mere her
17. august 2017

Der har de senere år været en stor interesse for tidlig såning af vintersæd. Dels pga. højere udbytte og dels pga. muligheden for at det kan tælle som pligtig efterafgrøde. […]

Læs mere her
17. august 2017

Tidspunktet for såning af vintersæd varierer afhængig af forholdene. På klægjordene vil det være fornuftigt at så i starten af september, hvis jorden er tjenlig. På sandjorde vil vi normalt […]

Læs mere her
15. august 2017

Belkar bekæmper en bred vifte af tokimbladede ukrudtsarter – den vil endda kunne tage kamiller på det tidspunkt. Vi anbefaler at bruge 0,4 l Belkar pr. ha. Bemærk det er […]

Læs mere her
Ældre nyheder