Asger Kold

  • Stilling: Registreret revisor, medlem af FSR - Danske Revisorer
  • E-mail: ask@vjl.dk
  • Telefon: 96814300
  • Arbejdsområder: Årsregnskab og skatteopgørelser
  • Specialer: Aktie- og anpartsselskaber, Kvægøkonomi- og etablering