Lars Bach Poulsen

  • Stilling: Kvægrådgiver
  • E-mail: lbp@vjl.dk
  • Telefon: 96814236
  • Mobil: 30635795
  • Arbejdsområder: DLBR kvægstalde, økologi, krydsoverensstemmelse
  • Specialer: Stalde, miljøteknologi