Rikke Ilsøe Mogensen

  • Stilling: Natur- og miljørådgiver
  • E-mail: rim@vjl.dk
  • Telefon: 96814223
  • Mobil: 20193585
  • Arbejdsområder: Miljøtilladelser/miljøgodkendelser, Arealgodkendelser, Anmelderordning, Team-mink, Ejendomstjek, Naturprojekter, Naturplaner, §3-registrering, Natura2000