Miljø / godkendelse og tilladelser

svanernet

 © Foto: Anita Corpas

Ved etablering, udvidelse og godkendelsespligtige ændringer af dyrehold og stalde, skal du som ejer ansøge om en miljøtilladelse (15-75 DE) eller en miljøgodkendelse ( 75 DE ).

Vestjysk Landboforenings miljøafdeling tilbyder, i samarbejde med dig, at udarbejde miljøansøgningen fra start til slut.

Vi arbejder også sammen med dine øvrige rådgivere og er løbende i dialog med kommunen, så du forhåbentligt får den bedst mulige og fremtidssikrede løsning. 

Ansøgning om en miljøtilladelse/godkendelse er en tidskrævende proces. Et typisk forløb er, at sagen bliver påbegyndt efter en henvendelse fra ansøger: Herefter gennemgås følgende proces:

 • Møde m. afstemning af konkret ansøgning vedr. dyrehold og arealer
 • Udarbejdelse og indsendelse af ansøgning til kommune
 • Udarbejdelse af udkast fra kommunen
 • Høring af naboer og andre interessenter
 • Endelig godkendelse fra kommunen med efterfølgende 4 ugers klagefrist.

Vi styrer dig gennem forløbet under udarbejdelse af din miljøtilladelse/miljøgodkendelse, og har dialogen med kommunen og varetager dine interesser bedst muligt. 

Når tilladelsen er i hus orienterer vi bl.a. dine produktionskonsulenter om din tilladelse, og om de vilkår der måtte være, således vi sikrer, at eksempelvis krav om ekstra efterafgrøder overføres til din markplan.

 • Rikke Ilsøe Mogensen
 • Stilling: Natur- og miljørådgiver
 • E-mail: rim@vjl.dk
 • Telefon: 96814223
 • Mobil: 20193585
 • Download vCard
Arbejdsområder
Miljøtilladelser/miljøgodkendelser, Arealgodkendelser, Anmelderordning, Team-mink, Ejendomstjek, Naturprojekter, Naturplaner, §3-registrering, Natura2000
Tilbage til toppen
Tilmelding