Anmeldeordningerne i den ny husdyrregulering

2. november 2017

Den 1. august 2017 trådte en ny husdyrregulering i kraft. Den nye lovgivning indeholder, udover regler for, hvornår en ejendom skal have en godkendelse eller tilladelse, også en række anmeldeordninger, defineret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 10-18.

Anmeldeordningerne giver mulighed for at anmelde ændringer, som indebærer, at husdyrbrug, hvis nærmere fastsatte betingelser er opfyldt, kan udvides og ændres uden krav om fornyet godkendelse eller tilladelse. I skemaet ses ordningerne:

Ny Husdyrregulering

Hvis du vil vide mere om ordningerne, kontakt Natur- og miljørådgivere:

 • Rikke Ilsøe Mogensen
 • Stilling: Natur- og miljørådgiver
 • E-mail: rim@vjl.dk
 • Telefon: 96814223
 • Mobil: 20193585
 • Download vCard
Arbejdsområder
Miljøtilladelser/miljøgodkendelser, Arealgodkendelser, Anmelderordning, Team-mink, Ejendomstjek, Naturprojekter, Naturplaner, §3-registrering, Natura2000
 • Kristian Andreassen
 • Stilling: Natur- og miljørådgiver
 • E-mail: kra@vjl.dk
 • Telefon: 96814228
 • Mobil: 51377602
 • Download vCard
Arbejdsområder
Miljøtilladelser/miljøgodkendelse, Arealgodkendelser, Anmeldeordning, Biogas, Miljøteknologiansøgninger, Ejendomstjek