Nyheder

16. juli 2018

– det er vigtigt at have aftalegrundlaget på plads når man handler korn

Læs mere her
9. juli 2018

Tilmeld dig kampagnen, og vis at du aktivt bakker op om den.

Læs mere her
2. juli 2018

Rådgivningsvirksomheden har rødder og nye resultater med til Landsskuet den 5.-7. juli. Det er ofte de ting, man ikke lige selv kan se, der har betydning på et landbrug. Det […]

Læs mere her
6. juni 2018

Der vandes og vandes og vandes…
Men har du tjek på din vandingstilladelse?

Læs mere her
31. maj 2018

Der bliver fundet gulrust i Kalmar og Benchmark mange steder.

Læs mere her
29. maj 2018

Der kan snart søges om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde. Der er afsat 18 mio. til ordningen i 2018 fordelt med 14 mio. til nybygning af farestalde med […]

Læs mere her
9. maj 2018

vestjysk opruster på kartoffelrådgivningen

Læs mere her
3. maj 2018

Miljø- og Fødevareministeriet har valgt at der i 2018 ikke gives tilskud til forberedelse til afgræsning (Hegningstilskud)

Læs mere her
24. april 2018

Det er vigtigt at præcisere reglerne for spuling af dræn og oprensning af grøfter: Du må vedligeholde egne dræn og grøfter. Hvis grøfterne skal graves op, eller drænene skal spules, fordi de er fyldt med okker og aflejringer, må vandet ikke ledes ud i åen. Det skal opsamles og spredes ud på marken.

Læs mere her
19. april 2018

Appen for Beskyttet Natur giver lettilgængelig information om den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur, og udpegningen af § 3-beskyttede vandløb, mens du er i marken.

Læs mere her
Tilbage til toppen