Nyheder

22. august 2017

Tilladelsen gælder resten af 2017 og skyldes det meget våde vejr.

Læs mere her
22. august 2017

Du kan søge tilskud til projekter i særligt udpegede Natura 2000-områder, hvis formål er at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning på arealer, som ikke på nuværende tidspunkt kan afgræsses.

Læs mere her
21. august 2017

Fristen for såning af efterafgrøder er forlænget til den 30. august. Det gælder både MFO-efterafgrøder, frivillige, husdyrefterafgrøder og pligtige efterafgrøder. I mange tilfælde er det de samme efterafgrøder, der opfylder kravet både til MFO- og pligtige efterafgrøder.

Læs mere her
17. august 2017

Landbruget skal frem til 2021 reducere udledningen af kvælstof med 6.900 t. En del af reduktionen kan ske ved, at landmænd etablerer såkaldte frivillige målrettede virkemidler. Staten og EU betaler netop nu for, at landmændene etablerer disse.

Læs mere her
14. august 2017

I lighed med tidligere år arrangerer Vestjysk Landboforening det lovpligtige opfølgnings-kursus for sprøjteførere.

Læs mere her
9. juli 2017

Naturvidenskabeligt universitet i Japan har haft studerende på en uges sommerskole i Ringkøbing-Skjern Kommune 20 internationale kandidat- og Ph.d.-studerende fra primært et førende, naturvidenskabeligt universitet i Japan har i en […]

Læs mere her
29. juni 2017

Weekenden står for døren – og lad den starte med en dag på Landsskuet i Herning. Besøg vores stand i hal Q eller på stand nr. 201. Vi har en række gode nyheder vi gerne vil vise dig.

Læs mere her
2. juni 2017

Der er nedsat Vandråd i oplandet til Ringkøbing Fjord som skal hjælpe kommunerne med at virkelighedstjekke de små vandløb

Læs mere her
1. juni 2017

Miljø- og Fødevareministeriet melder ud, at der ikke kommer obligatoriske målrettede efterafgrøder

Læs mere her
24. maj 2017

Vi ser angreb af stankelbenslarver i større eller mindre grad. Vi anbefaler at så en anden afgrøde i pletterne.

Læs mere her
Ældre nyheder