Digitale ansøgninger som selvstændig

30. maj 2017

Arbejdsområder
Sygedagpenge, barsel m.m., Refusion af sygedagpenge
Specialer:
Ejendomsavance
Hvis din medarbejder eller du som selvstændig bliver syg, skal anmeldelsen indberettes på virk.dk via nem refusion.

Der er forskellige frister for, hvornår anmeldelsen senest skal være indberettet, og hvornår refusionen skal være søgt hjem.

Arbejdsgivere skal som hovedregel betale for medarbejderens første 30 sygedage – der er dog undtagelser til denne regel. Det er vigtigt at se på, hvilken type lønaftale man har indgået med sin medarbejder, både for periode med løn under sygdom og for sats ved sygdom.

Selvstændige erhvervsdrivende har ikke ret til sygedagpenge de første 14 dage.

For at kunne opnå refusion skal lønmodtageren eller den selvstændige opfylde et beskæftigelseskrav; her er dog særlige regler ved nystartet virksomhed.

Forsikring

Man kan vælge at tegne en sygedagpengeforsikring ved Statens Administration via virk.dk både som arbejdsgiver og som selvstændig.

Ved Statens Administration kan der tegnes en sygedagpengeforsikring via virk.dk, denne kan tegnes som arbejdsgiver og selvstændig. Med denne kan der søges refusion allerede fra medarbejderens 2. sygefraværsdag, og som selvstændig kan man få sikret sygedagpenge enten fra 1. eller 3. sygedag til enten fuld sats eller 2/3 sats – dette gælder også medarbejdende ægtefælle.

Anmeldelsesfristen til virk.dk for forsikrede arbejdsgiver/selvstændige er 1 uge. Tilsvarende ved ophør af udbetaling af løn til medarbejder.

Hos Vestjysk Landboforening hjælper vi meget gerne med at anmelde sygdom til det offentlige samt søge refusionen for dig – vi kender procedurerne og fristerne.

Tilbage til toppen
Tilmelding