Fosfor- og kvælstofloft – hvad betyder det for en minkavler?

11. september 2017

Så skal vi til at lære nogle nye begreber at kende.

Fra 1. august 2017 skal vi ikke længere forholde os til dyreenheder som styrende for hvor meget jord, der skal bruges til at sprede husdyrgødning fra f.eks. en minkgård på. Nu skal vi forholde os til et kvælstof- og et fosforloft. Nu hedder N-loftet 170 kg N pr. ha og P-loftet 43 kg P pr. ha.

Sammenligner vi 2017 og 2018, så sker der ikke nogen forandringer. Det harmoniareal, som var nødvendigt i 2017, er også nødvendig i 2018, hvis antallet af tæver er ens. Det er først i 2019/20, at P-loftet nedtrappes til 35 kg P pr. ha, hvilket så vil medføre, at der kræves omkring 20 % mere areal til udspredning af husdyrgødning, end der gøres i dag – hvis P-indholdet i foderet er på samme niveau som i dag.

Tilbage til toppen
Tilmelding