Fosfor- og kvælstoflofter – hvilken betydning har det for et kvægbrug?

2. oktober 2017

Fra 1. august 2017 skal vi ikke længere forholde os til dyreenheder som styrende for hvor meget harmoniareal, der skal bruges til udspredning af husdyrgødning. Nu skal vi i stedet forholde os til N- og P-lofter.

Indtil 1. august 2017 omtaltes kvægejendomme ofte som enten en 1,7 eller 2,3 dyreenhedsejendomme. Det er nu erstattet af ejendomme med kvælstoflofter på 170/230 kg N/ha og P-lofter på 30/35 kg P pr. ha, hvor tallene 230 kg N og 35 kg P gælder for undtagelsesbrug (tidligere 2,3 dyreenhedsbedrifter).

Sammenligner vi 2016/2017-sæsonen med gødningssæsonen 2017/2018, vil kun få ejendomme have uændret harmonikrav: Hvis I som hidtil kun skulle have forholdt Jer til kvælstof, ville de nye regler for N-lofter have betydet, at kvægejendomme generelt vil have et mindre krav til harmoniareal. Årsagen er, at der næsten altid er/har været mindre end 100 kg N/dyreenhed.

På grund af de nye P-lofter på 30 og 35 kg P/ha er situationen dog en anden. Kun ejendomme med N-loft på 170 kg N/ha (tidligere 1,7 DE ejendomme), høje mælkeydelser eller minimal tilførsel af handelsgødningsfosfor, vil opleve et næsten uændret eller i enkelte tilfælde faldende harmonikrav.

At mælkeydelsen også har stor betydning skyldes, at høj ydelse før 1. august 2017 var ensbetydende med mange dyreenheder og dermed også et stort arealkrav. Høj ydelse giver i dag ikke et større arealkrav, hvilket kort sagt betyder, at ejendomme, hvor besætningen har haft en høj ydelse, allerede har været ude at skaffe en del af den ekstra jord, de nye regler udløser.

Omvendt vil specielt 230 kg N-ejendomme kunne komme ud for en stor forøgelse af arealkravet, hvis deres jordtilliggende er lille og 50-60 % af arealet er med majs, som minimum får mellem 10 og 15 kg P/ha i form af startgødning. Her vil arealkravet let blive forøget med mellem 10 og 20 %.

Endeligt vil kvægbrug, der leverer deres husdyrgødning til biogasanlæg og som får afgasset gylle retur med et lavere N/P forhold, også få forøget deres harmonikrav uanset om de kører efter modellen kg N til kg N eller tons til tons.

Tilbage til toppen