Generalforsamling: Fint at stå udenfor fusion

14. marts 2017

Foto: De 300 deltagere i Vestjysk Landboforenings generalforsamling den 14. marts var samlet om veldækkede borde og en fyldig buffet på Lønborggaard, men det blev noget mindre kaffemøder omkring medlemmernes egen køkkenborde, der fyldte mest i både beretning og debat.

Se flere fotos fra generalforsamlingen nederst i denne artikel.

Vestjysk Landboforening indføjede på sin generalforsamling tirsdag aften en ny paragraf om fusion i sine vedtægter og åbnede samtidigt mulighed for at give rådgivningsvirksomheden et andet navn end Vestjysk Landboforening.

Men det var ellers ikke lysten til at være med i storfusioner som naboforeningernes nye selskab Sagro, der prægede hverken bestyrelsens beretning eller debatten.

”2016 var et år, hvor der er lavet fusioner på kryds og tværs. Rådgivningen samles i større enheder, og Vestjysk Landboforening ligger godt klemt inde, er der nok nogle, der vil sige. Men vi sidder ikke på hænderne og ryster ikke på hænderne. Vi har en tilgang af nye kunder. Også fra steder der ligger langt fra det vestjyske”, sagde formand Søren Christensen i bestyrelsens beretning.

Her fremhævede han foreningens kvægrådgivning, som på landsplan rådgiver de mælkeproducenter, der står for 15 procent af den danske mælkeproduktion, men så også positivt på de samarbejder, der er skabt omkring både svinerådgivning og planteavlsforsøg i det midt- og vestjyske.

Vestjysk Landboforenings placering i et rådgivnings-landskab under forandring fik ros fra medlemmerne.

”Jeg synes, at det er rigtig godt, at vi står uden for Sagro. Vi er efterhånden en af de eneste landboforeninger, hvor forening og rådgivning stadigt hænger sammen. Og det er en kæmpe styrke”, sagde Lars Chr. Rejkjær fra No.

Køkkenbordsmøder med medlemmer
Søren Christensen svarede, at det blandt andet er en fordel, at folkevalgte og medarbejdere hurtigt kan tale sammen om tingene. Et nyt initiativ med køkkenbordsmøder hos medlemmerne skal samtidigt fremme dialogen mellem medlemmer og foreningen.

Den slags mindre møder på landmandens hjemmefront, hvor han selv sammen med nogle få andre sætter dagsordenen, har blandt andet Arla gode erfaringer med, replicerede Torben Sønderby:

”Vores erfaringer viser, at folk har noget på hjerte. Det er en stor proces at få sat i gang, men der kommer altid noget frem. Og selv om man siger, at det kun må vare to timer, så tager det altid længere tid. Så jeg kan kun anbefale det”, sagde mælkeproducenten fra Grønbjerg.

Minister meldte afbud til ros
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen var inviteret med til generalforsamlingen på Lønborggaard ved Tarm, men måtte på grund af influenza melde afbud i sidste øjeblik. Han gik derfor glip af formandens ros til hans virke for landbruget:

”Vi er rigtigt glade for, at vi har en minister, der vil landbruget. Han gør en kæmpe indsats og kæmper en brav kamp for os. Vi er blandt andet glade for landbrugspakken, selv om det nogle steder gør det sværere for nogle landmænd at producere”, sagde Søren Christensen i beretningen.

Den blev undervejs afbrudt af klapsalver, da formanden kort berørte emnet ulv, som bekymrer efter en række angreb på både får og kalve.

”Vi har landmænd her, som har oplevet, at dyr bliver skambidt og dræbt. Se nu at få styr på betalingen i stedet for at vente på dna-resultater hver gang. Dét kan man godt se med det samme. Og i forhold til indhegning, så burde man måske i stedet sørge for at få ulven indhegnet”, sagde Søren Christensen til bifald fra de 300 deltagere i generalforsamlingen.

Elektronisk stemmeafgivning
Generalforsamlingen i Vestjysk Landboforening indførte som noget nyt elektronisk afstemning. Det gav en hurtig og smidig afvikling af personvalgene. Oven i købet var der kun var ét forslag til formand – genvalg til Søren Christensen – og to kandidater til de to ledige poster i bestyrelsen. Det gav genvalg til Jacob Spangsberg, Hanning, og nyvalg til Flemming Nyborg, Stadil, der afløser Ole Kjær, Ølstrup.

Den elektroniske afstemning kom derfor kun i brug ved valget til foreningens rådgiverforum, hvor der var fem kandidater til fire poster. Her tog det i kraft af den trådløse stemmeafgivning kun et par minutter at gennemføre valget af Bente Tang, Hanning, Torben Sønderby, Grønbjerg, Kristian Dahl, Lyne (nyvalgt), og Harald Olesen, Aadum (nyvalgt), mens computer-optællingen viste, at Bjarne Jørgensen, Aadum, var valgt som suppleant.

Generalforsamlingen var derfor afviklet uden forsinkelser i forhold til programmet, der sluttede med et foredrag af håndbold-ikonet Ulrik Wilbek.

Se også: Her er den nye bestyrelse i Vestjysk Landboforening

Billeder fra generalforsamling 2017 hos Vestjysk Landboforening

Tilbage til toppen
Tilmelding