Generationsskifte kræver planlægning

14. september 2017
For både sælger og køber er der mange forhold, der skal afklares

Af Søren Behrmann
Chefrådgiver, Vestjysk Landboforening

Arbejdsområder
Økonomisk rådgivning, vindmøllerådgivning, køb og salg af vindmøller

Uheldig timing af flere forhold har ført til en pukkel af uafklarede generationsskifter i landbruget – blandt andet eftervirkninger af stor gældsætning op til Finanskrisen, perioder med lave afregningspriser og dermed lav indtjening, anderledes (men fornuftig) kreditvurdering hos banker og kreditforeninger, samt at større besætninger medfører større krav til egenfinansiering.

De manglende generationsskifter gør, at 27 procent af alle landmænd er over 67 år, og mange er i alderen lige under. Mange unge vil meget gerne ind i erhvervet, men det kan tage lang tid for både køber og sælger. Det er derfor vigtigt at starte planlægningen af et generationsskifte i god tid og få afklaret relevante spørgsmål.

For sælger kan nogle af spørgsmålene være: Hvad er ejendommen værd, og hvor mange penge er der tilbage efter salget? Hvordan ser vores økonomi ud efterfølgende? Skal der være et sælgerpantebrev? Familiehandel, handel til betroet medarbejder eller til en helt tredje? Er man selv og familien afklaret med at stoppe som aktiv landmand?

For køber er det ofte andre spørgsmål: Hvad siger budgetterne? Kan mine planer realiseres på ejendommen? Miljøforhold? Afklaring med kone/mand/kæreste? Skal jeg selv eje, leje eller måske gå sammen med en investor?

Så der er mange ting, man skal forholde sig til – både som køber og sælger. Desuden er det ikke ’bare’ en virksomhed, men også bolig og hjem for familien i måske tidligere og kommende generationer.

Store beslutninger skal tages, og det handler ikke altid kun om økonomi. Hos Vestjysk Landboforening forsøger vi i vores rådgivning at komme hele vejen rundt, hos både sælger og køber. Med alt fra vurdering og salg af ejendommen til afklaring af de økonomiske forhold, men også de mere bløde forhold, som det er nødvendigt at tage stilling til. Processen kan være langvarig, og vi opfordrer til at få taget hul på planlægningen i god tid.

landmænd
Generationsskiftet bør planlægges i god tid

Tilbage til toppen
Tilmelding