Køkkenbordsmøde – mink

11. maj 2017

Har I interesse i at få en opdatering på Business Check, Fraktilanalyse samt den nyeste miljølovgivning- og praksis og dermed få redskaberne til at sætte endnu mere fokus på at skabe den bedste indtjening?

Vi kommer med:

Kaffe og rundstykker, sandwich eller kage afhængig af tidspunktet på dagen

Vi vil gerne fortælle om følgende 3 emner:

  1. Gennemgang af Business Check:

Business Check er en samling af driftsgrensanalyser, som kan benyttes til sammenligning mellem bedrifter og dermed være med til at sætte fokus på udvalgte nøgletal.


Et uddrag af Business Check 2015, hvor de enkelte bedrifter er hvide og ses til højre.

  1. Fraktilanalyse:

En fraktilanalyse giver dig et overblik over, hvor du står stærkt, og hvor der er plads til forbedringer ud fra udvalgte nøgletal.


En fraktilanalyse af én udvalgt bedrift.

  1. Opdatering på nyeste miljølovgivning og –praksis

Møderne er gratis, og vi forventer at holde dem i mindre grupper af minkavlere, hvor tidspunktet planlægges i samarbejde med jer.

Ved interesse rettes henvendelse til en af nedenstående:

Arbejdsområder
Driftsregnskaber, TeamMink, Budgetter, Investering, Financiering
Arbejdsområder
Bedrifts- og investeringsstrategier
Etableringsstrategi og proces
Budget og opfølgning samt regnskabsanalyser og handlingsplaner
Specialer:
Svineproduktion
Salgsafgrøder
Strategi
  • Rikke Ilsøe Mogensen
  • Stilling: Natur- og miljørådgiver
  • E-mail: rim@vjl.dk
  • Telefon: 96814223
  • Mobil: 20193585
  • Download vCard
Arbejdsområder
Miljøtilladelser/miljøgodkendelser, Arealgodkendelser, Anmelderordning, Team-mink, Ejendomstjek, Naturprojekter, Naturplaner, §3-registrering, Natura2000
Arbejdsområder
Skatteregnskaber, årsrapporter
Specialer:
Minkproduktion- og etablering
Andet:
Team 1
Arbejdsområder
Økonomisk rådgivning, vindmøllerådgivning, køb og salg af vindmøller
Arbejdsområder
Energiafgrøder - Grovfoder - Tilskudsordninger - MarkNyt - FMS