Landmænd får aktuel viden om mælk og svin

25. januar 2018

Vestjysk Landboforenings faglige dag, OptiMælk & Svin, i Spjald den 6. februar 2018 er delt i to spor

Mælkeproducenterne skal være tidligere færdig i stalden end svineproducenterne, når Vestjysk Landboforening den 6. februar 2018 afholder OptiMælk & Svin i Spjald Kulturhus, hvor den nyeste viden indenfor kvæg og svin bliver fremlagt.

Vestjysk Landboforening ved, at landmændene gerne vil mødes på tværs af produktionsgrene, så frokosten og det efterfølgende foredrag ”Miraklet i Lego” midt på dagen er fælles for alle deltagere. Her fortæller journalist og erhvervskommentator Niels Lunde om, hvordan Lego forstod at kigge indad i virksomheden for at finde egne værdier.

– Vi ser ind i 2018 med positive øjne og sætter fokus på at gøre ejendommene robuste – både indenfor kvæg og svin. Vores fokus er ikke ’prisen på grisen’, men i stedet hvad vi selv kan gøre hjemme på ejendommene. En robust ejendom er karakteriseret ved en god afkastningsgrad, en høj soliditet og et lavt konsolideringsnulpunkt. Både formiddag og eftermiddag stiller de lokale rådgivere skarpt på faglige områder, som bidrager positivt til robuste ejendomme, siger chefrådgiver Ida Ringgaard.

Grovfoderet skal give værdi

Det handler om at få det størst mulige udbytte af sin markdrift, da udgifterne er de samme, uanset om man henter 12.000 foderenheder per hektar eller væsentligt mindre. Dette giver kvægrådgiverne Henrik Baymler og Helle Dahl Schmidt gode råd om, mens grovfoderrådgiver Karsten Simonsen sætter fokus på mineralernes betydning for udbyttet i marken. 

Driftsøkonom Kim Nohns stiller spørgsmålet, om naboens græs er grønnere – og giver selv svar på, hvornår det er bedst at lade andre stå for produktionen af grovfoder. 

– Vestjyske landmænd har altid været bedre end alle andre til at samarbejde på kryds og tværs, men vi ved også af bitter erfaring, at det er vigtigt, at det gode naboskab ikke bliver sat over styr, hvis en af partnerne kommer i økonomiske problemer, siger driftsøkonom Kim Nohns. 

Formiddagens kvæg-programmet slutter derfor med et indlæg om handelsaftaler og pantsætning i forhold til grovfoder, hvor repræsentanter for Advokatfirmaet Thorninger i Ringkøbing forklarer om de juridiske aspekter. 

Indtjening og grisehaler   

For svineproducenterne er eftermiddagen også krydret med både produktionsfaglige input og økonomiske betragtninger, som er aktuelle for svineproducenter at forholde sig til.

– Produktionsrådgiverne Flemming Laursen og Kasper Panduro fra Svinerådgivningen vil blandt andet fortælle om fordele og ulemper ved brugen af mælkeanlæg til farestalden. De vil også komme med aktuel information om foder, hvor for eksempel prisen på mineraler har slået nogle kolbøtter den seneste tid, ligesom de vil give en status på det nye Danavl i forhold til avl og genetik, siger driftsøkonom Jacob Rossen.

Året 2017 var et godt år for de fleste svineproducenter; især smågriseproducenter. Revisor Johnny B. Larsen har derfor et indlæg om optimal anvendelse af et overskud i forhold til skat, pension, investeringer og gældsafvikling, mens Jacob Rossen både ser bagud og fremad i forhold til svineproduktionens indtjening. 

Som afslutning på eftermiddagens svineprogram orienterer Dorthe Poulsgaard, SEGES, om den nyeste viden vedrørende hele haler.

Vestjysk Landboforening er opmærksom på, at halekupering af smågrise er et stort emne i dyrevelfærdsdebatten, og meget tyder på, at der skal findes andre løsninger. Derfor vil der også være nyt til smågrise- og slagtesvineproducenterne om de aktuelle emner ”Løse søer i farestierne” og ”Produktionskoncept slagtesvin”.

Tilmelding til OptiMælk & Svin kan ske frem til og med den 1. februar 2018.
Læs mere om programmet og tilmeld dig

Tilbage til toppen