Landsskuet 2017: Maksimal rentabilitet af mælke-pasteurisering

23. juni 2017

Vestjysk Landboforening har lavet en gennemgang af pasteuriseringsanlæg solgt på det danske marked – til råmælk såvel som sødmælk

Det er på mange måder ikke ligegyldigt, hvilken maskine man vælger til at pasteurisere sødmælk og råmælk til gårdens kalve. Det viser en undersøgelse af de forskellige pasteuriseringsanlæg, som Vestjysk Landboforenings kalveekspert, Rikke Engelbrecht, og produktionsassistent Line Lykkegaard Nøhr har gennemført. Undersøgelsen offentliggøres på Landsskuet i Herning den 29. juni til 1. juli 2017.

”Vi har i Vestjysk Landboforening lavet en række afprøvninger ude hos vores kvægbrugere rundt om i landet, indhentet data og lavet test – alt sammen så vi kan give en rådgivning med faglig funderet bredde og med udgangspunkt i danske forhold. Og det er altså nogle helt andre resultater, end hvis man kun bygger på erfaringer fra udenlandske besætninger med op mod 3000 køer og med et andet klima”, siger Rikke Engelbrecht.

De har først og fremmest undersøgt, hvordan pasteuriseringen slår smitsomme bakterier og andre patogener i mælken ihjel, men også set på, hvor driftseffektive og energivenlige maskinerne er.

”Landmanden har brug for et simpelt og effektivt værktøj, der ikke koster alverden i drift. Og et af resultaterne i vores studie er, hvor stort strømforbruget er på opvarmning af mælken kontra selve pasteuriseringsprocessen. Samtidigt bruger nogle apparater dobbelt så lang tid på opgaven som andre. Det betyder altså noget for tilrettelæggelsen af arbejdet i stalden – især hvis man volume-mæssigt heller ikke har valgt den rette løsning”, siger Rikke Engelbrecht.

Brug for tilpassede løsninger
Hun understreger, at Vestjysk Landboforening på baggrund af undersøgelsen ikke vil pege på et bestemt pasteuriseringsanlæg som det bedste.

”Som med al anden rådgivning til kvægbrugerne er der brug for individuelle løsninger, og der er forskel på, hvad vi vil anbefale til den enkelte bedrift. Afhængigt af blandt andet besætningsstørrelse, logistik, arbejdskraft og evt. sygdomsmæssige udfordringer”, siger Rikke Engelbrecht.

Undersøgelsens resultater er derfor omsat til en oversigt, hvor landmanden kan se plusser og minusser ved de forskellige pasteuriseringsapparater.

Pasteurisering er en sikker og simpel løsning til styring i rigtig mange mælkeleverende besætninger

Pasteurisering er en sikker og simpel løsning til styring i rigtig mange mælkeleverende besætninger. Vestjysk Landboforening præsenterer i forbindelse med Landsskuet i Herning en ny undersøgelse af mælke-pasteurisering i kvægstalde.

Yderligere oplysninger:
Rikke Engelbrecht, Vestjysk Landboforenings kalveekspert, tlf. 2250 7551

Tilbage til toppen