Ny ansøgningsrunde til Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000

22. august 2017

Du kan søge tilskud til projekter i særligt udpegede Natura 2000-områder, hvis formål er at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning på arealer, som ikke på nuværende tidspunkt kan afgræsses.

Ansøgningsfristen til ordningen er den 19. september.

Der gives tilskud, som dækker op til 100 % af dine udgifter, der er direkte relateret til projektet. Det er typisk udgifter til materialer og udgifter til det firma, som sætter hegn eller andre faciliteter op. Du skal være opmærksom på, at beløbet er skattepligtigt.

Der i 2017 angivet et standardbeløb til udgifterne, så det er ikke længere nødvendigt at indhente tilbud fra to leverandører.

Arealet skal være udpeget som særligt Natura 2000-område. Udpegningen fremgår af Danmarks Miljøportal – Arealinformation under ”Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord” og ”Særligt udpegede N2000-arealer”.

Følg linket: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Ved afgrænsning af projektområdet kan op til 50 % af arealet dog ligge udenfor udpegningen.

Du kan læse mere om tilskudsordningerne i denne folder:

Folder om tilskudsmuligheder 2017 i Natura 2000 områder

Og vejledningen:

Vejledning om tilskud Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2017

Hvis du vil vide mere om tilskudsordningerne eller have hjælp til ansøgningen så kontakt:

Tilbage til toppen
Tilmelding