Nyt nummer af økologisk ugebrev – april 2016

7. april 2016

Sådan dyrker du silomajs
Ingvard H. Kristensen, Lemvigegnens Landboforening skriver, at selv om dyrkningsomkostningerne til silomajs er store og majsen har en dårlig konkurrenceevne overfor ukrudt, så kan silomajs på nogle bedrifter være en interessant afgrøde pga. udbyttepotentialet og god stivelse.

Håndværk mod ukrudt
Lige nu er det april og markplanen er lavet, udsæden indkøbt og betragtninger om ukrudt i forhold til sædskifte og afgrødevalg er gjort. Nu skal der rodes i jorden og også her er det vigtigt at tage ukrudtsbekæmpelse i betragtning. Ida Stærk Nicolajsen, Landbo Limfjord skriver, at en god start for afgrøden er en dårlig start for ukrudtet

Afgræsning – sæt koen i arbejde
Anna-Sofie Kjærsgaard, Vestjysk Landboforening forklarer i sin artikel ,at et højt restbeløb og mælkeydelse kræver masser af græs, gerne 0,5 ha/ko. Det gælder om at være klar, inden græsset er det. For når græssets vækst eksploderer, skal køerne være parate til følge med.
Læs disse artikler i ØKOLOGI – Inspiration til jordbruget, december 2015. Fagbladet udgives af rådgivningscentre i DLBR i samarbejde med SEGES og Landbrug & Fødevarer og udkommer 10 gange om året med aktuelt nyt om markedet, regler og alle faggrene. 20 sider smækfyldt med nye og relevant viden for den økologiske landmand. Fagbladet skrives af økologikonsulenter fra hele landet, der har støvlerne på og ved, hvad økologiske landmænd har brug for at vide. Ring til din lokale økologikonsulent eller til Marianne Tesdorpf på tlf. 57 86 53 29 eller send en mail til oeny2014@gmail.com, hvis du ønsker at bestille et abonnement.

Tilbage til toppen