Nyheder

22. maj 2018

Hvor mon mælken kommer fra?

Læs mere her
18. maj 2018

Vestjysk Landboforening har skiftet navn og logo til vestjysk. En navneændring fra Vestjysk Landboforening til vestjysk skal signalere, at rådgivningsselskabet med hovedsæde i Ringkøbing opfattes som en moderne og fremtidsorienteret rådgivningsvirksomhed for […]

Læs mere her
9. maj 2018

vestjysk opruster på kartoffelrådgivningen

Læs mere her
9. maj 2018

Det er nu tid til at vande i vintersæd.

Læs mere her
3. maj 2018

Miljø- og Fødevareministeriet har valgt at der i 2018 ikke gives tilskud til forberedelse til afgræsning (Hegningstilskud)

Læs mere her
30. april 2018

Bonus for udleveringsparathed kan du få, hvis slagtedyrene kan læsses direkte fra et udleveringsrum eller lignende, så vognmanden undgår at komme ind i stalden. Det er sund fornuft!

Læs mere her
24. april 2018

Det er vigtigt at præcisere reglerne for spuling af dræn og oprensning af grøfter: Du må vedligeholde egne dræn og grøfter. Hvis grøfterne skal graves op, eller drænene skal spules, fordi de er fyldt med okker og aflejringer, må vandet ikke ledes ud i åen. Det skal opsamles og spredes ud på marken.

Læs mere her
19. april 2018

Appen for Beskyttet Natur giver lettilgængelig information om den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur, og udpegningen af § 3-beskyttede vandløb, mens du er i marken.

Læs mere her
16. april 2018

Den kommende el-motorvej ned gennem Vestjylland til transport af den øgede energiproduktion skal graves mest muligt ned i jorden. Også selv om det er billigere at opføre nye kæmpemaster til […]

Læs mere her
13. april 2018

Hvis du som økolog ønsker at afhorne kalve, skal der være søgt om dispensationsansøgning for afhorning af Økologiske kvægbesætninger

Læs mere her
Tilbage til toppen
Tilmelding