Regler for efterafgrøder

21. august 2017

Fristen for såning af efterafgrøder er forlænget til den 30. august. Det gælder både MFO-efterafgrøder, frivillige, husdyrefterafgrøder og pligtige efterafgrøder. I mange tilfælde er det de samme efterafgrøder, der opfylder kravet både til MFO- og pligtige efterafgrøder, men ikke altid. De frivillige efterafgrøder tæller kun som frivillige. Fristen for at indberette efterafgrøder er senest 11. september.

Fristen for at nedpløje pligtige efterafgrøder er udsat til 30. oktober uanset type af efterafgrøde. Fristen gælder generelt, uanset om efterafgrøderne opfyldes af græs sået i foråret, eller man nåede at så inden den oprindelige frist 20. august.

Man kan altid nedskrive sit areal med pligtige efterafgrøder, indtil kontrolløren melder sin ankomst.

For at opfylde kravet til MFO-efterafgrøder skal det enten være en græsefterafgrøde eller en blanding af to af følgende arter: vårbyg, rug, korsblomstrede afgrøder eller honningurt.

Tidlig sået vinterhvede, vinterrug, vinterbyg eller triticale, dvs. sået senest 7. september, kan tælle som et alternativ til pligtige efterafgrøder. Der skal 4 ha tidlig sået vintersæd til at tælle som 1 ha efterafgrøde. Indberetningen af det skal også ske senest 11. september. Se fordele og ulemper ved at så tidligt her.

Tilbage til toppen