Det er nu tilladt at ammoniakbehandle halm

22. august 2017

Tilladelsen gælder resten af 2017 for hele landet – med undtagelse af Bornholm.

Tilladelsen skyldes det meget våde vejr og gives for at redde værdien af halmen og for at undgå anvendelse af sundhedsskadeligt halm, hvor mug og svampe har haft frit spil.

Tilbage til toppen