Om Vestjysk Landboforening

Vestjysk Landboforening er en erhvervspolitisk forening for landbrug og følgeerhverv med tilhørende rådgivningsvirksomhed.

Det politiske arbejde foregår i bestyrelsen lokalt med repræsentation i det regionale og nationale politiske arbejde i Landbrug & Fødevarer.
Deruodver er arbejdet i bestyrelsen støttet af et rådgivningsforum

Rådgivningen til vore medlemmer og kunder tager altid udgangspunkt i den enkelte landmand, dennes bedrift og familie.
Vore rådgivere er samlet i huset, hvilket sikrer optimal brug af ressourcer.

Vi udvikler og specialiserer løbende den udbudte rådgivning. Det betyder, at vi derfor til enhver tid kan løse opgaver for tidens landmænd.

Vestjysk Landboforening indgår i et tværfagligt samarbejde omkring SvineRådgivningen,
Byggeri og Teknik I/S, 4-H og Landboungdom.

Vi har en meget flad ledelsesstruktur i Vestjysk Landboforening, hvorfor der ikke er langt fra tanke til handling.
Vores øverste ledelse er vore brugere og ejere, hvilket garanterer en konstant fokus på en høj faglig rådgivning til den rigtige pris.

 

Tilbage til toppen