Prisliste 2020

Rådgivning og driftsøkonomi:
Budget og budgetkontrol …………..    930,- kr./time
Budget og budgetkontrol, assistenter …………..    765,- kr./time
Bedriftsrådgivning …………..    930,- kr./time
Investeringer og finansiering …………..    930,- kr./time
Ledelses- og strategirådgivning ………….. 1.100,- kr./time
Ejendomsavanceberegning ………….. 1.100,- kr./time
Bo-opgørelser ………….. 1.100,- kr./time
Vindmøllerådgivning ………….. 1.100,- kr./time
Gårdråds- og bestyrelsesarbejde ………….. 1.100,- kr./time
Selskabsdannelse ………….. 1.100,- kr./time
Udlandsprojekter ………….. 1.100,- kr./time
Landboret ………….. 1.100,- kr./time
Rekonstruktion ………….. 1.100,- kr./time

Nemfaktura/Summax
UNDER UDARBEJDELSE
…………..
…………..

Regnskab og bogføring
Ø90 gebyr pr. år (faktureres årligt pr. 30/6) …………..  interval: kr. 1.000,- til 4.500,-
Bogføring/Kontering (afl. inden d. 15. ) ………….. 520,- kr./time
Bogføring/Kontering (afl. efter d. 15. ) ………….. 595,- kr./time
Regnskabsopgørelse skat/drift (ass.) ………….. 765,- kr./time
Afslutning og aflevering skat-/driftsregnskab ………….. 930,- kr./time
Revision, selskabsregnskaber ………….. 930,- kr./time
Farmsekretær – startgebyr ved besøg ………….. 240,- kr./gang
Farmsekretær ………….. 520,- kr./time

Lønservice:
Oprettelse til landmandsløn ………….. 500,- kr.
Ved skift af pengeinstitut ………….. 250,- kr.
Grundbeløb pr. måned ………….. 90,- kr.
Pr. lønseddel ………….. 100,- kr.
Gebyr ved for sent indberetn. pr. lønseddel ………….. 40,- kr.
…………………………………………..
TEAM KVÆG:
Faglig rådgivning ………….. 930,- kr/time
Opstart og forberedelse ved besøg ………….. 500,- /800,- kr/stk
Tillæg for kørsel til kunder udenfor VL ………….. individuelt
Kalverådgivning, undervisning ………….. 1425,- kr/time
Specialrådgivning (byggeri, miljø, enkeltbet.) ………….. 1025,- kr/time
Foderanalyser ………….. dagspris
Husdyrgødnings-analyser ………….. 370,- kr/stk
Foderplan ………….. 650,- kr/stk
…………………………………………..
NATUR- OG MILJØRÅDGIVNING:
Miljørådgivning/Miljøgodkendelse ………….. 995,- kr/time
Naturplaner ………….. 995,- kr/time
Ejendomstjek ved køb ………….. 995,- kr/time
…………………………………………..
PLANTERÅDGIVNING:
Jordprøver:
Standard Rt,Pt,Kt + Mgt …………..   85,- kr/stk
Startgebyr ………….. 325,- kr.
Udtagning af prøve ………….. 670,- kr/time
Kommentering ………….. 930,- kr/time
Markbesøg:
Konsulentbesøg i mark ………….. 930,- kr/time
Startgebyr ………….. 325,- kr/gang
Besøgsordning (min. 1 time) ………….. 930,- kr./time
Øvrig rådgivning:
Konsulentarbejde på kontoret ………….. 895,- kr/time
Mark-/gødningsplan og gødningsregnskab:
Startgebyr ………….. 500,- kr/stk
Udarbejdelse ………….. 930,- kr/time
Ha 0 – 400 ha …………..    15,- kr/ha
Enkeltbetalingsordning:
Udarbejdelse af ansøgning ………….. 930,- kr/time
Ansøgning flytning af betalingsrettigheder ………….. 930,- kr/time
Forsikring (max 400 ha) …………..    15,- kr/ha
Korttegning: ………….. 930,- kr/time
Erstatningsopgørelser: ………….. 1.025,- kr/time
Marknyt:
Abonnement online …………..  850,- kr/år
Abonnement via mail ………….. 1.000,- kr/år
Abonnement via brev ………….. 1.500,- kr/år
Telefonrådgivning : ………….. 930,- kr/time
…………………………………………..
IT-SERVICE OG RÅDGIVNING: ………….. 930,- kr/time
…………………………………………..

 

Tilbage til toppen