Revurderinger

revurdering

Miljøgodkendelser skal revurderes hver 8.-10. år. Dette gælder både miljøgodkendelser, efter den nye husdyrlov, der kom 1. januar 2007, og ældre miljøgodkendelser givet efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Proceduren er at du som ejer af en miljøgodkendt ejendom bliver kontaktet af kommunen, når der er tid til revurdering.

Hovedformålet med revurdering er, at vurdere på om dit husdyrbrugs indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). I den forbindelse vil kommunen revurdere godkendelsens vilkår, og vilkårene kan blive skærpet. I forbindelse med BAT udarbejdes der beregninger på ammoniak og fosfor og der skal argumenteres for valg/fravalg af teknologi.

Vi styrer dig gennem forløbet under udarbejdelse af revurderingen, og vi har dialogen med kommunen og sikre os, at du får den bedste og mest fremtidssikrede godkendelse uden nye, urimeligt skærpede vilkår.

Når revurderingen er i hus orienterer vi selvfølgelig dine produktionskonsulenter om eventuelle ændringer i forhold til den eksisterende godkendelse, således vi sikrer, at eksempelvis nye krav til fodring er kendt af eks. fodringskonsulenter.

  • Rikke Ilsøe Mogensen
  • Stilling: Natur- og miljørådgiver
  • E-mail: rim@vjl.dk
  • Telefon: 96814223
  • Mobil: 20193585
  • Download vCard
Arbejdsområder
Miljøtilladelser/miljøgodkendelser, Arealgodkendelser, Anmelderordning, Team-mink, Ejendomstjek, Naturprojekter, Naturplaner, §3-registrering, Natura2000
Tilbage til toppen
Tilmelding