Skemaer – planteavl

mejetærskere

Anmeldeskema i Natura 2000
Bruges til anmeldelse af visse aktiviteter i Natura 2000, f.eks. fra græsning af
en vedv. græsmark til slåning, opdyrkning af vedvarende græs i
fuglebeskyttelsesområder, brug af husdyrgødning, hvor der ikke normalt er brugt
husdyrgødning

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning
Der skal føres logbog for gylletanke, som ikke er med fast overdækning. Her er
en Logbog og en vejledning til udfyldelse og et eksempel på udfyldelse. Der findes
ved kommunernes stikprøvekontroller for mange tanke, hvor flydelaget ikke er i
orden.

E-kontrol
Få SvineRådgivning Vest til at udfylde dette skema, så det kan bruges til
gødningsplanlægning. Der er kvælstof at hente, hvis du fodrer mere effektivt end
normen

Sprøjtejournal
Der er ikke en fast standard for hvordan en sprøjtejournal skal udformes, men dette skema kan bruges til det. Der er også mulighed for at købe Mark Online og registrere sine sprøjtninger elektronisk.
Ring til din planteavlskonsulent, hvis det har interesse.

Forædlerafgift
Alle bedrifter over 17,6 ha skal ifølge lovgivningen betale forædlerafgift, hvis
de bruger hjemmeavlet korn til udsæd. På www.sortsejere.dk kan man se hvad afgiften er
pr. hkg for de enkelte sorter, og der findes også et elektronisk oplysningsskema.
Skemaet kan også indsendes med almindelig post og findes på dette link

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Tilbage til toppen